Obchodní podmínky

Uvedené obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem vzdělávací služby společností Veritas Learning a jejím klientem.

 

1. Společnost

Pavlína Vargová, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, zapsaná Živnostenským úřadem města Brna, s místem podnikání Kuklenská 519/14, 615 00 Brno, IČO: 753 98 141 poskytující vzdělávací služby (dále jen Veritas Learning).

 

2. Přihláška

a) Každý účastník kurzu vyplní elektronickou přihlášku. Pokud klient přihlašuje více osob, vyplní elektronickou přihlášku pro každou osobu zvlášť. V případě, že osoba ještě není plnoletá, vyplní přihlášku její zákonný zástupce a tuto skutečnost uvede do poznámky. Přijmout neplnoletého účastníka lze pouze v případě, že je tato skutečnost uvedena v popisu kurzu. V ostatních případech nebude tato přihláška akceptována.

b) Klienti individálních lekcí mohou být přijati na základě telefonické domluvy, ta však musí být vždy potvrzena mailem s uvedením místa a času výuky.

 

3. Platba

a) Po přijetí přihlášky budou klientovi zaslány pokyny k úhradě kurzovného. Po jeho uhrazení bude s konečnou platností klientovi rezervováno místo na zvoleném kurzu. Pokud Veritas Learning neobdrží na svůj bankovní účet platbu 14 dní po odeslání pokynů k úhradě kurzovného a klient nereaguje na druhý mail, bude místo v kurzu přenecháno náhradníkovi. V případě, že se klient hlásí méně než 10 dní před začátkem kurzu bude kurzovné uhrazeno v hotovosti na místě jeho konání.

b) Kurzovné lze hradit prostřednictvím dárkového certifikátu. Takovou skutečnost klient uvede v přihlášce.

 

4. Dárkový poukaz

Dárkový poukaz lze vystavit na libovolnou hodnotu, minimálně však ve výši 300 Kč. Pro jeho vystavení je nás nutné kontaktovat mailem. Dárkový poukaz je časově omezený. Po vypršení jeho platnosti ho již nelze akceptovat. Za propadlý dárkový poukaz neposkytuje Veritas Learning žádnou náhradu.

 

5. Storno podmínky

V případě, že se klient chce odhlásit z již zaplaceného kurzu, bude o této skutečnosti informovat Veritas Learning e-mailem. Pokud tak učiní alespoň 30 dní před začátkem kurzu, bude klientovi vráceno kurzovné v plné výši. Při zrušení účasti 14 dní před počátkem kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 50%. Pokud se klient odhlásí později nebo se na kurz nedostaví, celá částka propadne ve prospěch Veritas Learning jako náklady na rezervaci místa.

 

6. Informace o kurzu a organizační pokyny

a) Veškeré informace získá klient na webových stránkách www.veritas-learning.cz a v e-mailu s pokyny k úhradě kurzovného. Pro jakékoliv doplňující informace klient využuje komunikačních kanalů uvedených v sekci kontakty.

b) Kurzy jsou vytvářeny jako smysluplné bloky. Žádáme všechny naše klienty, aby se včas dostavili na místo konání. Po více než 15 minutách zpoždění není vždy možné sladit Vaši prodlevu s výukou. Lektor je v takovém případě oprávněn klienta do kurzu nezařadit.

c) Lektor má také právo vyloučit klienta, který je pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Stejně může lektor postupovat také v případě nestandardního agresivního chování klienta či v případě chování vylučující se s dobrými mravy.

V uvedených případech nemá klient právo na vrácení kurzovného.

 

7. Zameškané hodiny

Veritas Learning neposkytuje žádné kompenzace v případě neúčasti klienta na jedné či více lekcí v rámci uceleného kurzu.

 

8. Ostoupení od smlouvy

Veritas Learning si vyhrazuje právo rušit kurzy z důvodu nedostatečného naplnění kapacity.

 

9. Ochrana osobních údajů

Odesláním vyplněné přihlášky klient vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro interní potřeby Veritas Learning ve smyslu § 5 zákona č. 101/Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas je časově neomezený. Klient může svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat.

 

Tyto obchodní podmínky platí od 15. 10. 2014.

TOPlist